Her er en illustrasjon over temaet jeg skal skrive om. Jeg har hentet bildet fra Norsk grunnkurs i Førstehjelp. Dette er Kjeden som Kan redde Liv. – Ring straks 1-1-3 med en gang du fatter mistanke om hjerte problemer. Der får du veiledning, råd og ambulanse ved behov. – Ved hjertestans, er det viktig å…

Read More

Førstehjelp, er den første hjelp alle bør Kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade. I Norge er det påbudt å gi hjelp etter beste evne, vist du  kommer utfor en trafikkulykke. Selv om du bare er en forbipasserende, kan du faktisk bli straffet for ikke å ha gitt hjelp. Men i andre tilfeller er…

Read More