Her er en illustrasjon over temaet jeg skal skrive om.
Jeg har hentet bildet fra Norsk grunnkurs i Førstehjelp.

Førstehjelp Kjeden som Redder Liv

Dette er Kjeden som Kan redde Liv.

– Ring straks 1-1-3 med en gang du fatter mistanke om hjerte problemer.
Der får du veiledning, råd og ambulanse ved behov.

– Ved hjertestans, er det viktig å starte hjerte- lungeredning med en gang.
Da vil du kunne mangedoble sjansen for å overleve.

– Elektrosjokk med en hjerte starter,  er oftest nødvendig for å få start på hjertet.
Jo tidligere du gir sjokk, jo større er sjansen for å lykkes.

– Medisinsk etterbehandling er veldig viktig.
Det gir overlevende bedre sjanse til å leve lengre,  med fortsatt god livskvalitet.

Men det er ikke alltid en klarer å redde alle dessverre, selv om du har gjort alt riktig.

Leave a Comment